เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง

    รายละเอียดข่าว

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/images.logo?filelogo=krut100.gif

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองอรัญประเทศ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบลิงค์ด้านล่างครับ    เอกสารประกอบ ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง