เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล