เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ 2564

     เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล