เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสัตวแพทย์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสัตวแพทย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง