เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานลอยหน้าโรงเรียนสำเร็จวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานลอยหน้าโรงเรียนสำเร็จวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง