เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองวิชาการและแผนงาน