เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล