จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

   

  ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศู...
      

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นาย อรัญ สถาปนากรณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศพร้อมด้วยคณะกรรมการตร...

  การไฟฟ้าอรัญประเทศจัดระเบียบการวางสายไฟใหม่
      

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ดำเนินการเดินระบบสายสัญญานเสียงตามสายใหม่ 

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็...
      

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นาย จิตรกร ศรีโนนซี รองปลัดเทศบาลฯพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญปร...