เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประปมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]93 กองวิชาการและแผนงาน
2 ร่างงบเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี พ.ศ.2564 (ระดับสภาผู้แทนราษฎร) [ 17 ส.ค. 2563 ]51 กองวิชาการและแผนงาน
3 ร่างงบเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี พ.ศ.2564 (ระดับอนุกรรมาธิการ) [ 17 ส.ค. 2563 ]49 กองวิชาการและแผนงาน
4 ร่างงบเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี พ.ศ.2564 (ระดับวุฒิสภา) [ 17 ส.ค. 2563 ]49 กองวิชาการและแผนงาน
5 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]120 กองวิชาการและแผนงาน
6 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]328 กองวิชาการและแผนงาน
7 รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2560 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 15 มิ.ย. 2561 ]291 กองวิชาการและแผนงาน
8 แผนติดตามรอบเม.ย.61 [ 30 เม.ย. 2561 ]300 กองวิชาการและแผนงาน