เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ร่างงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2565 (คณะกรรมาธิการวิสามัญฯสภาผู้แทนราษฎร) [ 22 มิ.ย. 2564 ]15 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประปมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]40 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3 ร่างงบเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี พ.ศ.2564 (ระดับสภาผู้แทนราษฎร) [ 17 ส.ค. 2563 ]20 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
4 ร่างงบเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี พ.ศ.2564 (ระดับอนุกรรมาธิการ) [ 17 ส.ค. 2563 ]16 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
5 ร่างงบเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี พ.ศ.2564 (ระดับวุฒิสภา) [ 17 ส.ค. 2563 ]15 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]16 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]21 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
8 รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2560 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 15 มิ.ย. 2561 ]13 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
9 แผนติดตามรอบเม.ย.61 [ 30 เม.ย. 2561 ]23 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ