เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพ.ศ.2561-2565ประจำปี 2564 (รอบเดือน เมษายน 2564) [ 12 พ.ค. 2564 ]32 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพ.ศ.2561-2565 ประจำปี 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]33 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562 [ 27 มี.ค. 2563 ]31 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)ประจำปี 2561 (รอบเดือน เมษายน 2561) [ 10 มี.ค. 2563 ]30 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2561 (รอบเดือน ธันวาคม 2561) [ 10 มี.ค. 2563 ]31 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ