เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดโครงการอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2564 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
2 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน [ 13 ส.ค. 2564 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
3 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]18 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย.64 [ 12 มี.ค. 2564 ]19 สำนักปลัดเทศบาล
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 11 มี.ค. 2564 ]12 สำนักปลัดเทศบาล
6 แผนพัฒนาบุคลากร (2564-2566) [ 11 มี.ค. 2564 ]10 สำนักปลัดเทศบาล
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานเทศบาล [ 11 มี.ค. 2564 ]13 สำนักปลัดเทศบาล
8 การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหาร 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]17 สำนักปลัดเทศบาล
9 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]17 สำนักปลัดเทศบาล
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 /64 [ 10 มี.ค. 2564 ]17 สำนักปลัดเทศบาล
11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]11 สำนักปลัดเทศบาล