เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 คู่มือชื่อตำแหน่งตามสายงาน(ภาษาอังกฤษ) [ 19 มี.ค. 2564 ]3 สำนักปลัดเทศบาล
2 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2564 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
3 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 19 มี.ค. 2564 ]3 สำนักปลัดเทศบาล
4 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ [ 19 มี.ค. 2564 ]3 สำนักปลัดเทศบาล
5 คู่มือมาตรฐานสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 19 มี.ค. 2564 ]3 สำนักปลัดเทศบาล
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 [ 19 มี.ค. 2564 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
7 มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคล [ 10 มี.ค. 2564 ]8 สำนักปลัดเทศบาล
8 มาตรฐานงานบุคคล [ 19 มี.ค. 2563 ]67 กองวิชาการและแผนงาน
9 คู่มือปฏิบัติงาน-อปท [ 19 มี.ค. 2563 ]63 กองวิชาการและแผนงาน
10 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2563 ]62 กองวิชาการและแผนงาน