เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ผลการติดตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 มี.ค. 2563 ]58 กองวิชาการและแผนงาน
2 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมปีพ.ศ.2563 (ฉบับที่ 1) [ 6 มี.ค. 2563 ]57 กองวิชาการและแผนงาน
3 วิธีการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) [ 18 พ.ย. 2561 ]259 สำนักปลัดเทศบาล
4 รายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรอบ-6-เดือน [ 31 พ.ค. 2561 ]305 สำนักปลัดเทศบาล
5 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2560 ]276 สำนักปลัดเทศบาล
6 ประกาศ นโบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ต.ค. 2560 ]273 สำนักปลัดเทศบาล
7 ประกาศ การแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2560 ]274 สำนักปลัดเทศบาล
8 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2560 ]266 สำนักปลัดเทศบาล
9 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) [ 1 ต.ค. 2560 ]270 สำนักปลัดเทศบาล