เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 วิธีการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) [ 18 พ.ย. 2561 ]202 สำนักปลัดเทศบาล
2 รายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรอบ-6-เดือน [ 31 พ.ค. 2561 ]244 สำนักปลัดเทศบาล
3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2560 ]211 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประกาศ นโบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ต.ค. 2560 ]209 สำนักปลัดเทศบาล
5 ประกาศ การแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2560 ]213 สำนักปลัดเทศบาล
6 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2560 ]202 สำนักปลัดเทศบาล
7 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) [ 1 ต.ค. 2560 ]205 สำนักปลัดเทศบาล