เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 [ 24 มิ.ย. 2563 ]59 กองวิชาการและแผนงาน
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 [ 24 มิ.ย. 2563 ]41 กองวิชาการและแผนงาน
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 11 มี.ค. 2563 ]90 กองวิชาการและแผนงาน
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 4 ก.ค. 2562 ]191 กองวิชาการและแผนงาน
5 รายงานการประชุมคณะพัฒนา 3 [ 19 ก.ย. 2561 ]258 กองวิชาการและแผนงาน
6 รายงานการประชุมคณะสนับสนุน 2 [ 14 มี.ค. 2561 ]267 กองวิชาการและแผนงาน
7 รายงานการประชุมคณะพัฒนา 1 [ 22 ก.พ. 2561 ]254 กองวิชาการและแผนงาน
8 ประกาศสัดส่วนระดับเมือง [ 27 พ.ย. 2560 ]259 กองวิชาการและแผนงาน
9 โครงการประชาคม [ 21 พ.ย. 2560 ]312 กองวิชาการและแผนงาน