เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]4 กองคลัง
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]3 กองคลัง
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]7 กองคลัง
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]17 กองคลัง
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดิอนมิถุนายน 2563) [ 7 ส.ค. 2563 ]17 กองคลัง
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]16 กองคลัง
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]17 กองคลัง
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]25 กองคลัง
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดิอนมีนาคม 2563) [ 30 เม.ย. 2563 ]31 กองคลัง
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]29 กองคลัง
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]31 กองคลัง
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]31 กองคลัง
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดิอนธันวาคม 2562) [ 27 ม.ค. 2563 ]48 กองคลัง
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]42 กองคลัง
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]45 กองคลัง
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) [ 31 ต.ค. 2562 ]60 กองคลัง
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]55 กองคลัง
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]60 กองคลัง
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]65 กองคลัง
20 รายงานประกาศผลผู้ชนะ รายไตรมาส เมษายน62 ถึง มิถุนายน62 [ 10 ก.ค. 2562 ]80 กองคลัง
 
หน้า 1|2