เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]1 กองคลัง
2 ประกาศ ผลผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ [ 23 ธ.ค. 2563 ]7 กองคลัง
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]8 กองคลัง
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]15 กองคลัง
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563) [ 15 ต.ค. 2563 ]17 กองคลัง
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]23 กองคลัง
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]24 กองคลัง
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]26 กองคลัง
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]34 กองคลัง
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดิอนมิถุนายน 2563) [ 7 ส.ค. 2563 ]36 กองคลัง
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]31 กองคลัง
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]35 กองคลัง
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]44 กองคลัง
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดิอนมีนาคม 2563) [ 30 เม.ย. 2563 ]54 กองคลัง
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]48 กองคลัง
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]50 กองคลัง
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]47 กองคลัง
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดิอนธันวาคม 2562) [ 27 ม.ค. 2563 ]65 กองคลัง
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]60 กองคลัง
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]64 กองคลัง
 
หน้า 1|2