เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) [ 31 ต.ค. 2562 ]6 กองคลัง
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]5 กองคลัง
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]7 กองคลัง
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]15 กองคลัง
5 รายงานประกาศผลผู้ชนะ รายไตรมาส เมษายน62 ถึง มิถุนายน62 [ 10 ก.ค. 2562 ]30 กองคลัง
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]35 กองคลัง
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]37 กองคลัง
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]47 กองคลัง
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]194 กองคลัง
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]191 กองคลัง
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]184 กองคลัง
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]196 กองคลัง
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]182 กองคลัง
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 [ 11 ต.ค. 2561 ]189 กองคลัง
15 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 [ 11 ต.ค. 2561 ]189 กองคลัง