เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]4 กองคลัง
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]3 กองคลัง
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดิอนธันวาคม 2562) [ 27 ม.ค. 2563 ]15 กองคลัง
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]14 กองคลัง
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]16 กองคลัง
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) [ 31 ต.ค. 2562 ]27 กองคลัง
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]23 กองคลัง
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]28 กองคลัง
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]33 กองคลัง
10 รายงานประกาศผลผู้ชนะ รายไตรมาส เมษายน62 ถึง มิถุนายน62 [ 10 ก.ค. 2562 ]49 กองคลัง
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]56 กองคลัง
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]58 กองคลัง
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]67 กองคลัง
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]213 กองคลัง
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]206 กองคลัง
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]199 กองคลัง
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]212 กองคลัง
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]194 กองคลัง
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 [ 11 ต.ค. 2561 ]204 กองคลัง
20 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 [ 11 ต.ค. 2561 ]206 กองคลัง