เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]5 กองคลัง
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดิอนมีนาคม 2563) [ 30 เม.ย. 2563 ]7 กองคลัง
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]9 กองคลัง
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]13 กองคลัง
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]12 กองคลัง
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดิอนธันวาคม 2562) [ 27 ม.ค. 2563 ]25 กองคลัง
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]24 กองคลัง
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]24 กองคลัง
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) [ 31 ต.ค. 2562 ]37 กองคลัง
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]34 กองคลัง
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]39 กองคลัง
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]44 กองคลัง
13 รายงานประกาศผลผู้ชนะ รายไตรมาส เมษายน62 ถึง มิถุนายน62 [ 10 ก.ค. 2562 ]59 กองคลัง
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]67 กองคลัง
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]67 กองคลัง
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]77 กองคลัง
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]222 กองคลัง
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]216 กองคลัง
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]209 กองคลัง
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]224 กองคลัง
 
หน้า 1|2