เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 476 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ [ 9 ก.ค. 2563 ]45 กองคลัง
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ [ 9 ก.ค. 2563 ]45 กองคลัง
163 แบบ บก01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน กม.2 ฝั่งซ้าย (ซอยข้างบ้านนางจง) [ 8 ก.ค. 2563 ]52 กองคลัง
164 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน กม.2 ฝั่งซ้าย (ซอยข้างบ้านนางจง) [ 8 ก.ค. 2563 ]50 กองคลัง
165 แบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน กม.2 ฝั่งซ้าย (ซอยข้างบ้านนางจง) [ 8 ก.ค. 2563 ]53 กองคลัง
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 1 ก.ค. 2563 ]42 กองคลัง
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ [ 1 ก.ค. 2563 ]44 กองคลัง
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ [ 1 ก.ค. 2563 ]40 กองคลัง
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 30 มิ.ย. 2563 ]49 กองคลัง
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ [ 30 มิ.ย. 2563 ]39 กองคลัง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ [ 30 มิ.ย. 2563 ]39 กองคลัง
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ [ 26 มิ.ย. 2563 ]41 กองคลัง
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ 26 มิ.ย. 2563 ]43 กองคลัง
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิ๊งค์เจ็ท [ 26 มิ.ย. 2563 ]41 กองคลัง
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน [ 26 มิ.ย. 2563 ]43 กองคลัง
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 420-51-0095 [ 26 มิ.ย. 2563 ]39 กองคลัง
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 100 ใบ [ 26 มิ.ย. 2563 ]42 กองคลัง
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กตพ226 สระแก้ว [ 25 มิ.ย. 2563 ]39 กองคลัง
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว [ 25 มิ.ย. 2563 ]41 กองคลัง
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ๋อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 2 ทะเบียน 80-6480 สระแก้ว [ 25 มิ.ย. 2563 ]39 กองคลัง
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24