เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 476 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน 21 รายการ [ 21 ก.ค. 2563 ]40 กองคลัง
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ทั้ง 8 จุด จำนวน 26 ตัว [ 21 ก.ค. 2563 ]43 กองคลัง
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างตาข่ายกันนกพิราบ ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 2 [ 21 ก.ค. 2563 ]41 กองคลัง
144 แบบ บก06 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบตลาด [ 17 ก.ค. 2563 ]50 กองคลัง
145 ขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบตลาด [ 17 ก.ค. 2563 ]47 กองคลัง
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง [ 17 ก.ค. 2563 ]41 กองคลัง
147 แบบ บก01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอย 1 ชุมชน กม.2 ฝั่งขวา [ 16 ก.ค. 2563 ]46 กองคลัง
148 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอย 1 ชุมชน กม.2 ฝั่งขวา [ 16 ก.ค. 2563 ]48 กองคลัง
149 แบบแปลน โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอย 1 ชุมชน กม.2 ฝั่งขวา [ 16 ก.ค. 2563 ]47 กองคลัง
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในชุมชน กม.2 ฝั่งซ้าย (ซอยข้างบ้านนางจง) [ 16 ก.ค. 2563 ]40 กองคลัง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ [ 16 ก.ค. 2563 ]41 กองคลัง
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ [ 16 ก.ค. 2563 ]40 กองคลัง
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ [ 16 ก.ค. 2563 ]41 กองคลัง
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตาข่ายเชือก จำนวน 1 รายการ [ 16 ก.ค. 2563 ]40 กองคลัง
155 แบบ บก01 โครงการก่อสร้างแผงตาข่ายกันนกพิราบ ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 2 [ 15 ก.ค. 2563 ]49 กองคลัง
156 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างแผงตาข่ายกันนกพิราบ ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 2 [ 15 ก.ค. 2563 ]46 กองคลัง
157 แบบแปลน โครงการก่อสร้างแผงตาข่ายกันนกพิราบ ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 2 [ 15 ก.ค. 2563 ]48 กองคลัง
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 9 ก.ค. 2563 ]38 กองคลัง
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ [ 9 ก.ค. 2563 ]40 กองคลัง
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ [ 9 ก.ค. 2563 ]39 กองคลัง
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24