เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 476 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
121 แบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 1 [ 3 ส.ค. 2563 ]49 กองคลัง
122 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 2 [ 3 ส.ค. 2563 ]45 กองคลัง
123 แบบ บก01 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 2 [ 3 ส.ค. 2563 ]51 กองคลัง
124 แบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 2 [ 3 ส.ค. 2563 ]50 กองคลัง
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ [ 3 ส.ค. 2563 ]31 กองคลัง
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ [ 3 ส.ค. 2563 ]32 กองคลัง
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ [ 3 ส.ค. 2563 ]31 กองคลัง
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 3 ส.ค. 2563 ]31 กองคลัง
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังกันดิน (คลองห้องเก็น) [ 30 ก.ค. 2563 ]31 กองคลัง
130 แบบแปลน โครงการซ่อมแซมผนังกันดิน (คลองห้องเก็น) [ 29 ก.ค. 2563 ]51 กองคลัง
131 แบบ บก01 โครงการซ่อมแซมผนังกันดิน (คลองห้องเก็น) [ 29 ก.ค. 2563 ]49 กองคลัง
132 แบบสรุปราคากลาง โครงการซ่อมแซมผนังกันดิน (คลองห้องเก็น) [ 29 ก.ค. 2563 ]52 กองคลัง
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 30 ป้าย [ 29 ก.ค. 2563 ]56 กองคลัง
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง [ 24 ก.ค. 2563 ]51 กองคลัง
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ 24 ก.ค. 2563 ]50 กองคลัง
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 24 ก.ค. 2563 ]49 กองคลัง
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 24 ก.ค. 2563 ]50 กองคลัง
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ [ 24 ก.ค. 2563 ]50 กองคลัง
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 ชุมชน กม.2 ฝั่งขวา [ 23 ก.ค. 2563 ]55 กองคลัง
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 20 รายการ [ 21 ก.ค. 2563 ]49 กองคลัง
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24