เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 476 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวังปลาตอง ซอย 3 [ 17 ส.ค. 2563 ]36 กองคลัง
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ [ 17 ส.ค. 2563 ]37 กองคลัง
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ [ 17 ส.ค. 2563 ]27 กองคลัง
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ [ 17 ส.ค. 2563 ]31 กองคลัง
105 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวังปลาตอง ซอย 3 [ 13 ส.ค. 2563 ]49 กองคลัง
106 แบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวังปลาตอง ซอย 3 [ 13 ส.ค. 2563 ]48 กองคลัง
107 แบบ บก01 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวังปลาตอง ซอย 3 [ 13 ส.ค. 2563 ]46 กองคลัง
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ [ 13 ส.ค. 2563 ]31 กองคลัง
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง [ 13 ส.ค. 2563 ]29 กองคลัง
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 1 [ 11 ส.ค. 2563 ]29 กองคลัง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 2 [ 11 ส.ค. 2563 ]30 กองคลัง
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 1 รายการ [ 10 ส.ค. 2563 ]31 กองคลัง
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ [ 10 ส.ค. 2563 ]29 กองคลัง
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ [ 10 ส.ค. 2563 ]28 กองคลัง
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ [ 7 ส.ค. 2563 ]28 กองคลัง
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร์ [ 7 ส.ค. 2563 ]30 กองคลัง
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 7 ส.ค. 2563 ]27 กองคลัง
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ [ 7 ส.ค. 2563 ]29 กองคลัง
119 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 1 [ 3 ส.ค. 2563 ]51 กองคลัง
120 แบบ บก01 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 1 [ 3 ส.ค. 2563 ]49 กองคลัง
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24