เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
61 โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนหลังโรงเลื่อย [ 22 ก.พ. 2561 ]35 กองวิชาการและแผนงาน
62 โครงการซ่อมแซมถนนตัดผ่านทางรถไฟในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ [ 22 ก.พ. 2561 ]37 กองวิชาการและแผนงาน
63 โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 22 ก.พ. 2561 ]34 กองวิชาการและแผนงาน
64 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพระเกษตรสรรพกิจ [ 22 ก.พ. 2561 ]33 กองวิชาการและแผนงาน
65 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 22 ก.พ. 2561 ]31 กองวิชาการและแผนงาน
66 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบุญธรรม (ข้างร้านอาหารซีฟู๊ด) [ 22 ก.พ. 2561 ]32 กองวิชาการและแผนงาน
67 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนายสำราญ บุญเจริญถึงบ้านนายเปีย ดาวอุดม [ 22 ก.พ. 2561 ]31 กองวิชาการและแผนงาน
68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยสนศิริ [ 22 ก.พ. 2561 ]31 กองวิชาการและแผนงาน
69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดศรีอุทัย ทิศตะวันตกถึงถนนคอนกรีตหน้าวัดศรีอุทัย [ 22 ก.พ. 2561 ]32 กองวิชาการและแผนงาน
70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 22 ก.พ. 2561 ]30 กองวิชาการและแผนงาน
71 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2561 ]57 กองคลัง
72 เอกสารประกวดราคาการซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 22 ม.ค. 2561 ]58 กองคลัง
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถังหมักสิ่งปฏิกูลและลานตากกาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ม.ค. 2561 ]55 กองคลัง
74 เอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถังหมักสิ่งปฏิกูลและลานตากกากด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) [ 12 ม.ค. 2561 ]63 กองคลัง
75 เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 5 ม.ค. 2561 ]59 กองคลัง
76 ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 5 ม.ค. 2561 ]84 กองคลัง
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถังหมักสิ่งปฏิกูลและลานตากกาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ธ.ค. 2560 ]51 กองคลัง
78 ประกาศเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถังหมักสิ่งปฏิกูลและลานตากกาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ธ.ค. 2560 ]51 กองคลัง
 
|1|2|3หน้า 4