เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยสนศิริ [ 19 มี.ค. 2561 ]61 กองวิชาการและแผนงาน
42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณติดค่ายวังชะโดด้านทิศตะวันออก [ 19 มี.ค. 2561 ]60 กองวิชาการและแผนงาน
43 โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าสวนกาญจนาภิเษก ร.9 [ 19 มี.ค. 2561 ]66 กองวิชาการและแผนงาน
44 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสัมพันธ์ตัดใหม่ [ 19 มี.ค. 2561 ]65 กองวิชาการและแผนงาน
45 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้างโรงแรมคริสตัล (กม.2 ฝั่งขวา) [ 19 มี.ค. 2561 ]64 กองวิชาการและแผนงาน
46 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลักษณลม้าย [ 19 มี.ค. 2561 ]60 กองวิชาการและแผนงาน
47 โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนหลังโรงเลื่อย [ 19 มี.ค. 2561 ]68 กองวิชาการและแผนงาน
48 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโกดัง น.มาดี [ 19 มี.ค. 2561 ]64 กองวิชาการและแผนงาน
49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคลองสาย 2 เชื่อมชุมชนราษฎร์อุทิศ [ 19 มี.ค. 2561 ]62 กองวิชาการและแผนงาน
50 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบุญธรรม (ข้างร้านอาหารซีฟู๊ด) [ 19 มี.ค. 2561 ]56 กองวิชาการและแผนงาน
51 โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 19 มี.ค. 2561 ]59 กองวิชาการและแผนงาน
52 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนนเลียบคลองพรมโหด เชื่อมวังปลาตองซอย3 [ 19 มี.ค. 2561 ]60 กองวิชาการและแผนงาน
53 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนายสำราญ บุญเจริญถึงบ้านนายเปีย ดาวอุดม [ 19 มี.ค. 2561 ]42 กองวิชาการและแผนงาน
54 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 19 มี.ค. 2561 ]42 กองวิชาการและแผนงาน
55 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพระเกษตรสรรพกิจ [ 19 มี.ค. 2561 ]47 กองวิชาการและแผนงาน
56 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวังปลาตอง [ 19 มี.ค. 2561 ]51 กองวิชาการและแผนงาน
57 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ [ 19 มี.ค. 2561 ]46 กองวิชาการและแผนงาน
58 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบำรุงราษฎร์ [ 19 มี.ค. 2561 ]43 กองวิชาการและแผนงาน
59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 19 มี.ค. 2561 ]48 กองวิชาการและแผนงาน
60 โครงการก่อสร้างป้ายตลาด และแผงกันสาดตลาดสดเทศบาล 1 [ 15 มี.ค. 2561 ]44 กองวิชาการและแผนงาน
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7