เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 476 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 1 จำนวน 10 รายการ [ 23 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง [ 23 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ [ 22 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย [ 21 ธ.ค. 2563 ]17 กองคลัง
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 18 ธ.ค. 2563 ]17 กองคลัง
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ [ 18 ธ.ค. 2563 ]17 กองคลัง
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 18 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับแท้ fuji xerox จำนวน 1 รายการ [ 16 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 16 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ [ 16 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 15 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 3 [ 15 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ [ 14 ธ.ค. 2563 ]18 กองคลัง
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ [ 14 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ [ 9 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ [ 9 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ [ 9 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ [ 9 ธ.ค. 2563 ]17 กองคลัง
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ม่านปรับแสง จำนวน 9 ชุด) [ 8 ธ.ค. 2563 ]17 กองคลัง
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 8 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24