เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
41 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในชุมชน กม.5 ฝั่งซ้าย (ซอยจินตเสนีย์) [ 12 มี.ค. 2561 ]38 กองวิชาการและแผนงาน
42 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลภายในเขตเทศบาล [ 12 มี.ค. 2561 ]38 กองวิชาการและแผนงาน
43 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ [ 12 มี.ค. 2561 ]39 กองวิชาการและแผนงาน
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณติดค่ายวังชะโดด้านทิศตะวันออก [ 12 มี.ค. 2561 ]38 กองวิชาการและแผนงาน
45 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมในเขตเทศบาล (ชุมชน กม.5 ฝั่งซ้าย-ขวา) [ 12 มี.ค. 2561 ]40 กองวิชาการและแผนงาน
46 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาประชาคม ชุมชนร่วมใจพัฒนาซอย8 [ 22 ก.พ. 2561 ]40 กองวิชาการและแผนงาน
47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคลองสาย 2 เชื่อมชุมชนราษฎร์อุทิศ [ 22 ก.พ. 2561 ]37 กองวิชาการและแผนงาน
48 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกราษฎร์อุทิศ เชื่อมวังปลาตองซอย1 [ 22 ก.พ. 2561 ]35 กองวิชาการและแผนงาน
49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวังปลาตอง ซอย1 (แยกบ้านนายหงวน) [ 22 ก.พ. 2561 ]34 กองวิชาการและแผนงาน
50 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสัมพันธ์ตัดใหม่ [ 22 ก.พ. 2561 ]37 กองวิชาการและแผนงาน
51 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลักษณลม้าย [ 22 ก.พ. 2561 ]35 กองวิชาการและแผนงาน
52 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง แยกจากวังปลาตอง ซอย1 ตรงข้ามบ้านนายหงวน เชื่อมถนนราษฎ์อุทิศ [ 22 ก.พ. 2561 ]37 กองวิชาการและแผนงาน
53 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้างโรงแรมคริสตัล (กม.2 ฝั่งขวา) [ 22 ก.พ. 2561 ]37 กองวิชาการและแผนงาน
54 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโกดัง น.มาดี [ 22 ก.พ. 2561 ]39 กองวิชาการและแผนงาน
55 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง แยกซอยบ้านนายจวบ เชื่อมซอยหน้าบ้านช่างพาน [ 22 ก.พ. 2561 ]32 กองวิชาการและแผนงาน
56 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนนเลียบคลองพรมโหด เชื่อมวังปลาตองซอย3 [ 22 ก.พ. 2561 ]32 กองวิชาการและแผนงาน
57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากถนนเลียบคลองสาย2 ถึงสำนักสงฆ์พุทธรักษา [ 22 ก.พ. 2561 ]34 กองวิชาการและแผนงาน
58 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบำรุงราษฎร์ [ 22 ก.พ. 2561 ]35 กองวิชาการและแผนงาน
59 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ [ 22 ก.พ. 2561 ]37 กองวิชาการและแผนงาน
60 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวังปลาตอง [ 22 ก.พ. 2561 ]32 กองวิชาการและแผนงาน
 
|1|2หน้า 3|4