เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 476 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
381 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวังปลาตอง ซอย1 (แยกบ้านนายหงวน) [ 19 มี.ค. 2561 ]267 กองวิชาการและแผนงาน
382 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดศรีอุทัย ทิศตะวันตกถึงถนนคอนกรีตหน้าวัดศรีอุทัย [ 19 มี.ค. 2561 ]274 กองวิชาการและแผนงาน
383 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยสนศิริ [ 19 มี.ค. 2561 ]264 กองวิชาการและแผนงาน
384 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณติดค่ายวังชะโดด้านทิศตะวันออก [ 19 มี.ค. 2561 ]263 กองวิชาการและแผนงาน
385 โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าสวนกาญจนาภิเษก ร.9 [ 19 มี.ค. 2561 ]348 กองวิชาการและแผนงาน
386 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสัมพันธ์ตัดใหม่ [ 19 มี.ค. 2561 ]258 กองวิชาการและแผนงาน
387 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้างโรงแรมคริสตัล (กม.2 ฝั่งขวา) [ 19 มี.ค. 2561 ]260 กองวิชาการและแผนงาน
388 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลักษณลม้าย [ 19 มี.ค. 2561 ]270 กองวิชาการและแผนงาน
389 โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนหลังโรงเลื่อย [ 19 มี.ค. 2561 ]278 กองวิชาการและแผนงาน
390 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโกดัง น.มาดี [ 19 มี.ค. 2561 ]255 กองวิชาการและแผนงาน
391 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคลองสาย 2 เชื่อมชุมชนราษฎร์อุทิศ [ 19 มี.ค. 2561 ]255 กองวิชาการและแผนงาน
392 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบุญธรรม (ข้างร้านอาหารซีฟู๊ด) [ 19 มี.ค. 2561 ]267 กองวิชาการและแผนงาน
393 โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 19 มี.ค. 2561 ]257 กองวิชาการและแผนงาน
394 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนนเลียบคลองพรมโหด เชื่อมวังปลาตองซอย3 [ 19 มี.ค. 2561 ]268 กองวิชาการและแผนงาน
395 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนายสำราญ บุญเจริญถึงบ้านนายเปีย ดาวอุดม [ 19 มี.ค. 2561 ]257 กองวิชาการและแผนงาน
396 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 19 มี.ค. 2561 ]252 กองวิชาการและแผนงาน
397 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพระเกษตรสรรพกิจ [ 19 มี.ค. 2561 ]258 กองวิชาการและแผนงาน
398 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวังปลาตอง [ 19 มี.ค. 2561 ]261 กองวิชาการและแผนงาน
399 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ [ 19 มี.ค. 2561 ]260 กองวิชาการและแผนงาน
400 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบำรุงราษฎร์ [ 19 มี.ค. 2561 ]255 กองวิชาการและแผนงาน
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24