เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 476 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
301 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 พ.ย. 2562 ]82 กองคลัง
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ [ 18 พ.ย. 2562 ]81 กองคลัง
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทาสีงานจราจร [ 18 พ.ย. 2562 ]84 กองคลัง
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบสั่งซื้อน้ำมัน จำนวน 400 เล่ม [ 18 พ.ย. 2562 ]81 กองคลัง
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8541 สระแก้ว [ 15 พ.ย. 2562 ]78 กองคลัง
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว [ 15 พ.ย. 2562 ]74 กองคลัง
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 15 พ.ย. 2562 ]76 กองคลัง
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 15 พ.ย. 2562 ]71 กองคลัง
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ [ 14 พ.ย. 2562 ]72 กองคลัง
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มกระดูกงู [ 6 พ.ย. 2562 ]74 กองคลัง
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ [ 6 พ.ย. 2562 ]77 กองคลัง
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ [ 5 พ.ย. 2562 ]76 กองคลัง
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]76 กองคลัง
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]82 กองคลัง
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปูพื้นยางสนามเด็กเล่นนักเรียนอนุบาล รร.เทศบาลชนะชัยศรี [ 31 ก.ค. 2562 ]254 กองคลัง
316 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 27 มิ.ย. 2562 ]47 กองคลัง
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 12 มิ.ย. 2562 ]121 กองคลัง
318 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 24 พ.ค. 2562 ]133 กองคลัง
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 24 พ.ค. 2562 ]126 กองคลัง
320 แบบ บก 01 โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 17 พ.ค. 2562 ]51 กองคลัง
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24