เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 476 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ [ 11 ก.พ. 2563 ]52 กองคลัง
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 4 ก.พ. 2563 ]53 กองคลัง
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 3 ก.พ. 2563 ]54 กองคลัง
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภุณฑ์ รถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 1 [ 20 ม.ค. 2563 ]72 กองคลัง
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 ชุด [ 15 ม.ค. 2563 ]74 กองคลัง
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 13 ม.ค. 2563 ]67 กองคลัง
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว [ 13 ม.ค. 2563 ]70 กองคลัง
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 13 ม.ค. 2563 ]67 กองคลัง
289 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 10 ม.ค. 2563 ]71 กองคลัง
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ [ 10 ม.ค. 2563 ]71 กองคลัง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ [ 9 ม.ค. 2563 ]71 กองคลัง
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ [ 9 ม.ค. 2563 ]69 กองคลัง
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ [ 9 ม.ค. 2563 ]67 กองคลัง
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตลับ [ 9 ม.ค. 2563 ]65 กองคลัง
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ [ 9 ม.ค. 2563 ]67 กองคลัง
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ [ 25 ธ.ค. 2562 ]78 กองคลัง
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ [ 19 ธ.ค. 2562 ]80 กองคลัง
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]65 กองคลัง
299 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 6 ธ.ค. 2562 ]84 กองคลัง
300 ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]210 กองคลัง
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24