เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 476 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม [ 23 มี.ค. 2563 ]67 กองคลัง
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง [ 23 มี.ค. 2563 ]75 กองคลัง
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร [ 16 มี.ค. 2563 ]75 กองคลัง
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 12 มี.ค. 2563 ]77 กองคลัง
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข - 1133 สระแก้ว [ 11 มี.ค. 2563 ]62 กองคลัง
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 1133 สระแก้ว [ 9 มี.ค. 2563 ]59 กองคลัง
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 9 มี.ค. 2563 ]60 กองคลัง
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน กจ 1238 สระแก้ว [ 6 มี.ค. 2563 ]63 กองคลัง
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 240 แพ็ค [ 4 มี.ค. 2563 ]58 กองคลัง
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ [ 4 มี.ค. 2563 ]60 กองคลัง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 2 มี.ค. 2563 ]61 กองคลัง
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8421 สระแก้ว [ 27 ก.พ. 2563 ]56 กองคลัง
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กจ 2305 สระแก้ว [ 27 ก.พ. 2563 ]59 กองคลัง
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ [ 27 ก.พ. 2563 ]55 กองคลัง
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ [ 19 ก.พ. 2563 ]59 กองคลัง
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจราจร จำนวน 2 รายการ [ 14 ก.พ. 2563 ]58 กองคลัง
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ [ 14 ก.พ. 2563 ]59 กองคลัง
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-7194 สระแก้ว [ 12 ก.พ. 2563 ]59 กองคลัง
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 12 ก.พ. 2563 ]56 กองคลัง
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 กล่อง [ 12 ก.พ. 2563 ]56 กองคลัง
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24