เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 476 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
241 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ฟ้าอัมพร) [ 20 เม.ย. 2563 ]57 กองคลัง
242 แบบแปลน ต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ฟ้าอัมพร) [ 20 เม.ย. 2563 ]51 กองคลัง
243 แบบ บก01 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 20 เม.ย. 2563 ]57 กองคลัง
244 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 20 เม.ย. 2563 ]56 กองคลัง
245 แบบแปลน โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 20 เม.ย. 2563 ]53 กองคลัง
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 17 เม.ย. 2563 ]54 กองคลัง
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 16 เม.ย. 2563 ]61 กองคลัง
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ [ 16 เม.ย. 2563 ]55 กองคลัง
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 14 เม.ย. 2563 ]59 กองคลัง
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 14 เม.ย. 2563 ]66 กองคลัง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 14 เม.ย. 2563 ]57 กองคลัง
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว [ 14 เม.ย. 2563 ]67 กองคลัง
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ [ 10 เม.ย. 2563 ]58 กองคลัง
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ [ 9 เม.ย. 2563 ]64 กองคลัง
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 8 เม.ย. 2563 ]56 กองคลัง
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมประตูกระจก 3 บาน [ 3 เม.ย. 2563 ]59 กองคลัง
257 ประกาศประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 1 เม.ย. 2563 ]72 กองคลัง
258 ราคากลางงานบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 1 เม.ย. 2563 ]78 กองคลัง
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้เหล็กแบบ 2 ด้าน จำนวน 3 ตู้ [ 26 มี.ค. 2563 ]75 กองคลัง
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน 2973 สระแก้ว [ 23 มี.ค. 2563 ]67 กองคลัง
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24