เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 476 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า จำนวน 2 เครื่อง [ 1 มิ.ย. 2563 ]47 กองคลัง
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง [ 1 มิ.ย. 2563 ]46 กองคลัง
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 28 พ.ค. 2563 ]45 กองคลัง
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ [ 28 พ.ค. 2563 ]46 กองคลัง
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ [ 27 พ.ค. 2563 ]49 กองคลัง
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 26 พ.ค. 2563 ]45 กองคลัง
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมประตูกระจก 1 บาน [ 25 พ.ค. 2563 ]47 กองคลัง
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะแลขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน กฉ 3961 สระแก้ว [ 21 พ.ค. 2563 ]46 กองคลัง
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว [ 20 พ.ค. 2563 ]46 กองคลัง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 449 สระแก้ว [ 18 พ.ค. 2563 ]47 กองคลัง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ [ 18 พ.ค. 2563 ]48 กองคลัง
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดใส [ 18 พ.ค. 2563 ]48 กองคลัง
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 18 พ.ค. 2563 ]47 กองคลัง
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 15 พ.ค. 2563 ]47 กองคลัง
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 15 พ.ค. 2563 ]45 กองคลัง
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 14 พ.ค. 2563 ]49 กองคลัง
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน [ 14 พ.ค. 2563 ]47 กองคลัง
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ [ 14 พ.ค. 2563 ]48 กองคลัง
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ [ 13 พ.ค. 2563 ]59 กองคลัง
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ [ 13 พ.ค. 2563 ]56 กองคลัง
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24