เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 476 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย [ 24 มิ.ย. 2563 ]43 กองคลัง
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กข9731 สระแก้ว [ 24 มิ.ย. 2563 ]47 กองคลัง
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเบอร์ 4 ทะเบียน บง8443 สระแก้ว [ 24 มิ.ย. 2563 ]45 กองคลัง
184 ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 22 มิ.ย. 2563 ]53 กองคลัง
185 เอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 22 มิ.ย. 2563 ]67 กองคลัง
186 แบบ บก06 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 16 มิ.ย. 2563 ]49 กองคลัง
187 ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 16 มิ.ย. 2563 ]55 กองคลัง
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน [ 15 มิ.ย. 2563 ]50 กองคลัง
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]53 กองคลัง
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]60 กองคลัง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง [ 12 มิ.ย. 2563 ]55 กองคลัง
192 ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 11 มิ.ย. 2563 ]52 กองคลัง
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 11 มิ.ย. 2563 ]51 กองคลัง
194 แบบ บก01 โครงการพัฒนาอาคารและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]51 กองคลัง
195 แบบสรุปราคากลาง โครงการพัฒนาอาคารและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]51 กองคลัง
196 แบบแปลน โครงการพัฒนาอาคารและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]52 กองคลัง
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ [ 2 มิ.ย. 2563 ]52 กองคลัง
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งถังดับเพลิงภายในชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จำนวน 2 รายการ [ 2 มิ.ย. 2563 ]58 กองคลัง
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]56 กองคลัง
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]59 กองคลัง
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24