เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 356 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวังปลาตอง ซอย 3 [ 13 ส.ค. 2563 ]8 กองคลัง
2 แบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวังปลาตอง ซอย 3 [ 13 ส.ค. 2563 ]9 กองคลัง
3 แบบ บก01 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวังปลาตอง ซอย 3 [ 13 ส.ค. 2563 ]7 กองคลัง
4 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 1 [ 3 ส.ค. 2563 ]8 กองคลัง
5 แบบ บก01 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 1 [ 3 ส.ค. 2563 ]8 กองคลัง
6 แบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 1 [ 3 ส.ค. 2563 ]8 กองคลัง
7 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 2 [ 3 ส.ค. 2563 ]7 กองคลัง
8 แบบ บก01 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 2 [ 3 ส.ค. 2563 ]7 กองคลัง
9 แบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 2 [ 3 ส.ค. 2563 ]8 กองคลัง
10 แบบแปลน โครงการซ่อมแซมผนังกันดิน (คลองห้องเก็น) [ 29 ก.ค. 2563 ]7 กองคลัง
11 แบบ บก01 โครงการซ่อมแซมผนังกันดิน (คลองห้องเก็น) [ 29 ก.ค. 2563 ]6 กองคลัง
12 แบบสรุปราคากลาง โครงการซ่อมแซมผนังกันดิน (คลองห้องเก็น) [ 29 ก.ค. 2563 ]7 กองคลัง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 30 ป้าย [ 29 ก.ค. 2563 ]9 กองคลัง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง [ 24 ก.ค. 2563 ]7 กองคลัง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ 24 ก.ค. 2563 ]8 กองคลัง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 24 ก.ค. 2563 ]8 กองคลัง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 24 ก.ค. 2563 ]9 กองคลัง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ [ 24 ก.ค. 2563 ]7 กองคลัง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 ชุมชน กม.2 ฝั่งขวา [ 23 ก.ค. 2563 ]9 กองคลัง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 20 รายการ [ 21 ก.ค. 2563 ]7 กองคลัง
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18