เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 297 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แบบ บก01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน กม.2 ฝั่งซ้าย (ซอยข้างบ้านนางจง) [ 8 ก.ค. 2563 ]0 กองคลัง
2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน กม.2 ฝั่งซ้าย (ซอยข้างบ้านนางจง) [ 8 ก.ค. 2563 ]1 กองคลัง
3 แบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน กม.2 ฝั่งซ้าย (ซอยข้างบ้านนางจง) [ 8 ก.ค. 2563 ]0 กองคลัง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 30 มิ.ย. 2563 ]1 กองคลัง
5 ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 22 มิ.ย. 2563 ]2 กองคลัง
6 เอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 22 มิ.ย. 2563 ]1 กองคลัง
7 แบบ บก06 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 16 มิ.ย. 2563 ]1 กองคลัง
8 ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 16 มิ.ย. 2563 ]1 กองคลัง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน [ 15 มิ.ย. 2563 ]4 กองคลัง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]2 กองคลัง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]3 กองคลัง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง [ 12 มิ.ย. 2563 ]4 กองคลัง
13 ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 11 มิ.ย. 2563 ]8 กองคลัง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 11 มิ.ย. 2563 ]4 กองคลัง
15 แบบ บก01 โครงการพัฒนาอาคารและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]5 กองคลัง
16 แบบสรุปราคากลาง โครงการพัฒนาอาคารและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]4 กองคลัง
17 แบบแปลน โครงการพัฒนาอาคารและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]6 กองคลัง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ [ 2 มิ.ย. 2563 ]3 กองคลัง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งถังดับเพลิงภายในชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จำนวน 2 รายการ [ 2 มิ.ย. 2563 ]7 กองคลัง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]2 กองคลัง
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15