เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 1 เม.ย. 2563 ]5 กองคลัง
2 ราคากลางงานบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 1 เม.ย. 2563 ]9 กองคลัง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้เหล็กแบบ 2 ด้าน จำนวน 3 ตู้ [ 26 มี.ค. 2563 ]3 กองคลัง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน 2973 สระแก้ว [ 23 มี.ค. 2563 ]4 กองคลัง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม [ 23 มี.ค. 2563 ]3 กองคลัง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง [ 23 มี.ค. 2563 ]3 กองคลัง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร [ 16 มี.ค. 2563 ]3 กองคลัง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 12 มี.ค. 2563 ]3 กองคลัง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข - 1133 สระแก้ว [ 11 มี.ค. 2563 ]3 กองคลัง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 1133 สระแก้ว [ 9 มี.ค. 2563 ]5 กองคลัง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 9 มี.ค. 2563 ]7 กองคลัง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน กจ 1238 สระแก้ว [ 6 มี.ค. 2563 ]7 กองคลัง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 240 แพ็ค [ 4 มี.ค. 2563 ]4 กองคลัง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ [ 4 มี.ค. 2563 ]4 กองคลัง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 2 มี.ค. 2563 ]3 กองคลัง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8421 สระแก้ว [ 27 ก.พ. 2563 ]3 กองคลัง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กจ 2305 สระแก้ว [ 27 ก.พ. 2563 ]3 กองคลัง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ [ 27 ก.พ. 2563 ]3 กองคลัง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ [ 19 ก.พ. 2563 ]3 กองคลัง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจราจร จำนวน 2 รายการ [ 14 ก.พ. 2563 ]4 กองคลัง
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11