เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 474 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสัตวแพทย์ [ 10 ก.พ. 2564 ]3 กองคลัง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานลอย หน้าโรงเรียนสำเร็จวิทยา [ 3 ก.พ. 2564 ]6 กองคลัง
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสัตวแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 ก.พ. 2564 ]12 กองคลัง
4 ประกาศ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เรื่องการคืนหลักประกันสัญญา [ 27 ม.ค. 2564 ]13 กองคลัง
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานลอยหน้าโรงเรียนสำเร็จวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ม.ค. 2564 ]13 กองคลัง
6 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานลอย หน้าโรงเรียนสำเร็จวิทยา [ 20 ม.ค. 2564 ]14 กองคลัง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ [ 18 ม.ค. 2564 ]16 กองคลัง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 15 ม.ค. 2564 ]16 กองคลัง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 15 ม.ค. 2564 ]12 กองคลัง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 15 ม.ค. 2564 ]12 กองคลัง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว [ 15 ม.ค. 2564 ]14 กองคลัง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง [ 15 ม.ค. 2564 ]12 กองคลัง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสายคล้องบัตรพนักงานแบบซับลิเมชั่น จำนวน 300 เส้น [ 15 ม.ค. 2564 ]13 กองคลัง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ [ 14 ม.ค. 2564 ]12 กองคลัง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ [ 12 ม.ค. 2564 ]15 กองคลัง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ [ 12 ม.ค. 2564 ]11 กองคลัง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-0941 สระแก้ว [ 12 ม.ค. 2564 ]12 กองคลัง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ [ 12 ม.ค. 2564 ]11 กองคลัง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องรับขยายเสียงไร้สาย [ 5 ม.ค. 2564 ]12 กองคลัง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8544 สระแก้ว [ 5 ม.ค. 2564 ]12 กองคลัง
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24