เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 ชุด [ 15 ม.ค. 2563 ]1 กองคลัง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 13 ม.ค. 2563 ]1 กองคลัง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว [ 13 ม.ค. 2563 ]1 กองคลัง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 13 ม.ค. 2563 ]1 กองคลัง
5 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 10 ม.ค. 2563 ]1 กองคลัง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ [ 10 ม.ค. 2563 ]1 กองคลัง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ [ 9 ม.ค. 2563 ]1 กองคลัง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ [ 9 ม.ค. 2563 ]1 กองคลัง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ [ 9 ม.ค. 2563 ]1 กองคลัง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตลับ [ 9 ม.ค. 2563 ]1 กองคลัง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ [ 9 ม.ค. 2563 ]1 กองคลัง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ [ 25 ธ.ค. 2562 ]7 กองคลัง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ [ 19 ธ.ค. 2562 ]11 กองคลัง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]0 กองคลัง
15 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 6 ธ.ค. 2562 ]17 กองคลัง
16 ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]42 กองคลัง
17 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 พ.ย. 2562 ]15 กองคลัง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ [ 18 พ.ย. 2562 ]13 กองคลัง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทาสีงานจราจร [ 18 พ.ย. 2562 ]14 กองคลัง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบสั่งซื้อน้ำมัน จำนวน 400 เล่ม [ 18 พ.ย. 2562 ]16 กองคลัง
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9