เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศ ข้อบังคับด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2560 ]14 สำนักปลัดเทศบาล
2 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 [ 1 ต.ค. 2560 ]31 สำนักปลัดเทศบาล
3 สำเนาคำสั่งแบ่งส่วนราชการ และมอบหมายหน้าที่ [ 1 ต.ค. 2560 ]32 สำนักปลัดเทศบาล
4 สมรรถนะหลัก [ 1 ต.ค. 2560 ]10 สำนักปลัดเทศบาล
5 สมรรถนะประจำสายงาน [ 1 ต.ค. 2560 ]8 สำนักปลัดเทศบาล
6 สมรรถนะผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2560 ]9 สำนักปลัดเทศบาล
7 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561 [ 1 ส.ค. 2560 ]33 สำนักปลัดเทศบาล