เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 สมรรถนะหลัก [ 1 ต.ค. 2560 ]223 สำนักปลัดเทศบาล
2 สมรรถนะประจำสายงาน [ 1 ต.ค. 2560 ]243 สำนักปลัดเทศบาล
3 สมรรถนะผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2560 ]231 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561 [ 1 ส.ค. 2560 ]230 สำนักปลัดเทศบาล