เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทม.อรัญญประเทศ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2561 ]20 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552 [ 1 ต.ค. 2560 ]18 สำนักปลัดเทศบาล
3 พรบ.งานบุคคล ประจำปี2542 [ 1 ต.ค. 2560 ]17 สำนักปลัดเทศบาล