เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 การรายงานการติดตามประเมินผลการควมคุมภายใน (ข้อ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 1 ต.ค. 2560 ]215 กองวิชาการและแผนงาน
2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล [ 1 ต.ค. 2560 ]218 กองวิชาการและแผนงาน