เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]13 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2 การรายงานการติดตามประเมินผลการควมคุมภายใน (ข้อ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 1 ต.ค. 2560 ]20 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล [ 1 ต.ค. 2560 ]18 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ