เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพ.ศ.2561-2565ประจำปี 2562 [ 27 มี.ค. 2563 ]25 กองวิชาการและแผนงาน
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพ.ศ.2561-2565ประจำปี 2561 (รอบเดือน เมษายน 2561) [ 5 มี.ค. 2563 ]20 กองวิชาการและแผนงาน
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพ.ศ.2561-2565ประจำปี 2561 (รอบเดือน ธันวาคม 2561) [ 5 มี.ค. 2563 ]21 กองวิชาการและแผนงาน
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]5 กองวิชาการและแผนงาน
5 สถิติการให้บริการประชาชนของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล [ 3 พ.ย. 2561 ]234 กองวิชาการและแผนงาน
6 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ปี2560 [ 17 ส.ค. 2561 ]235 กองวิชาการและแผนงาน
7 รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2560 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 15 มิ.ย. 2561 ]237 กองวิชาการและแผนงาน