เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพ.ศ.2561-2565ประจำปี 2562 [ 27 มี.ค. 2563 ]11 กองวิชาการและแผนงาน
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพ.ศ.2561-2565ประจำปี 2561 (รอบเดือน เมษายน 2561) [ 5 มี.ค. 2563 ]13 กองวิชาการและแผนงาน
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพ.ศ.2561-2565ประจำปี 2561 (รอบเดือน ธันวาคม 2561) [ 5 มี.ค. 2563 ]13 กองวิชาการและแผนงาน
4 สถิติการให้บริการประชาชนของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล [ 3 พ.ย. 2561 ]223 กองวิชาการและแผนงาน
5 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ปี2560 [ 17 ส.ค. 2561 ]227 กองวิชาการและแผนงาน
6 รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2560 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 15 มิ.ย. 2561 ]228 กองวิชาการและแผนงาน