เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓) [ 16 ต.ค. 2563 ]35 กองคลัง
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓) [ 19 ส.ค. 2563 ]45 กองคลัง
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒) [ 19 ส.ค. 2563 ]40 กองคลัง
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๓) [ 19 ส.ค. 2563 ]42 กองคลัง
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพ.ศ.2561-2565ประจำปี 2562 [ 27 มี.ค. 2563 ]72 กองวิชาการและแผนงาน
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพ.ศ.2561-2565ประจำปี 2561 (รอบเดือน เมษายน 2561) [ 5 มี.ค. 2563 ]68 กองวิชาการและแผนงาน
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพ.ศ.2561-2565ประจำปี 2561 (รอบเดือน ธันวาคม 2561) [ 5 มี.ค. 2563 ]73 กองวิชาการและแผนงาน
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]51 กองวิชาการและแผนงาน
9 สถิติการให้บริการประชาชนของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล [ 3 พ.ย. 2561 ]280 กองวิชาการและแผนงาน
10 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ปี2560 [ 17 ส.ค. 2561 ]288 กองวิชาการและแผนงาน
11 รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2560 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 15 มิ.ย. 2561 ]285 กองวิชาการและแผนงาน