เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]6 กองวิชาการและแผนงาน
2 เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]3 กองวิชาการและแผนงาน
3 เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]2 กองวิชาการและแผนงาน
4 เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒ [ 2 ก.ค. 2563 ]11 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 15 พ.ค. 2563 ]22 กองคลัง
6 สถิติการจัดเก็บรายได้กองสาธารณสุข [ 22 เม.ย. 2563 ]17 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7 รายรับ-รายจ่ายเดือนมีนาคมประจำปี๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]21 กองคลัง
8 งบการเงินประจำปี 2562 [ 10 มี.ค. 2563 ]33 กองคลัง
9 งานพัสดุกองคลังดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดประจำปี๒๕๖๓ [ 4 ธ.ค. 2562 ]63 กองการศึกษา
10 ประชาสัมพันธ์โครงการ "พ่อดีเด่น" เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]6 กองสวัสดิการสังคม
11 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]8 กองสวัสดิการสังคม
12 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาวอลเล่ย์บอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]5 กองสวัสดิการสังคม
13 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]5 กองสวัสดิการสังคม
14 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]4 กองสวัสดิการสังคม
15 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาบาสเก็ตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]5 กองสวัสดิการสังคม
16 Hacked Debug // www.TurkHacks.com [ 18 พ.ย. 2561 ]303 สำนักปลัดเทศบาล
17 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 9 พ.ย. 2561 ]317 กองสวัสดิการสังคม
18 การแข่งขันกีฬาวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 8 พ.ย. 2561 ]329 กองสวัสดิการสังคม
19 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และดัดแปลงอาคาร [ 25 ต.ค. 2561 ]292 กองช่าง
20 รายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่นในการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่1 [ 1 ต.ค. 2560 ]262 สำนักปลัดเทศบาล
 
หน้า 1|2