เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา [ 21 ม.ค. 2564 ]23 กองคลัง
2 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]72 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3 ประชาสัมพันธ์โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ [ 10 ส.ค. 2563 ]54 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4 เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]69 กองวิชาการและแผนงาน
5 เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]62 กองวิชาการและแผนงาน
6 เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]61 กองวิชาการและแผนงาน
7 เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒ [ 2 ก.ค. 2563 ]68 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 15 พ.ค. 2563 ]77 กองคลัง
9 สถิติการจัดเก็บรายได้กองสาธารณสุข [ 22 เม.ย. 2563 ]69 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10 รายรับ-รายจ่ายเดือนมีนาคมประจำปี๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]84 กองคลัง
11 งบการเงินประจำปี 2562 [ 10 มี.ค. 2563 ]93 กองคลัง
12 งานพัสดุกองคลังดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดประจำปี๒๕๖๓ [ 4 ธ.ค. 2562 ]134 กองการศึกษา
13 ประชาสัมพันธ์โครงการ "พ่อดีเด่น" เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]57 กองสวัสดิการสังคม
14 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]62 กองสวัสดิการสังคม
15 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาวอลเล่ย์บอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]55 กองสวัสดิการสังคม
16 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]59 กองสวัสดิการสังคม
17 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]57 กองสวัสดิการสังคม
18 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาบาสเก็ตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]54 กองสวัสดิการสังคม
19 Hacked Debug // www.TurkHacks.com [ 18 พ.ย. 2561 ]364 สำนักปลัดเทศบาล
20 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 9 พ.ย. 2561 ]375 กองสวัสดิการสังคม
 
หน้า 1|2