เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 การยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุระกรรมต่างๆ [ 16 ก.ย. 2564 ]0 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2 ประกาศติดป้ายโฆษณา [ 18 ส.ค. 2564 ]11 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3 ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา [ 21 ม.ค. 2564 ]645 กองคลัง
4 ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคหนังสือเก่า และใหม่ ให้กับเทศบาลเพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนและโรงเรียน [ 15 ต.ค. 2563 ]36 กองสวัสดิการสังคม
5 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเบี้ยยังชีพ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]4 กองสวัสดิการสังคม
6 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]26 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7 ประชาสัมพันธ์โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ [ 10 ส.ค. 2563 ]21 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]30 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
9 เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]23 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
10 เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]13 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
11 เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒ [ 2 ก.ค. 2563 ]30 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 15 พ.ค. 2563 ]20 กองคลัง
13 สถิติการจัดเก็บรายได้กองสาธารณสุข [ 22 เม.ย. 2563 ]22 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
14 รายรับ-รายจ่ายเดือนมีนาคมประจำปี๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]19 กองคลัง
15 งบการเงินประจำปี 2562 [ 10 มี.ค. 2563 ]20 กองคลัง
16 งานพัสดุกองคลังดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดประจำปี๒๕๖๓ [ 4 ธ.ค. 2562 ]30 กองการศึกษา
17 ประชาสัมพันธ์โครงการ "พ่อดีเด่น" เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]17 กองสวัสดิการสังคม
18 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]20 กองสวัสดิการสังคม
19 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาวอลเล่ย์บอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]16 กองสวัสดิการสังคม
20 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]18 กองสวัสดิการสังคม
 
หน้า 1|2