เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]22 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 ประชาสัมพันธ์โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ [ 10 ส.ค. 2563 ]14 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3 เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]23 กองวิชาการและแผนงาน
4 เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]17 กองวิชาการและแผนงาน
5 เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ก.ค. 2563 ]18 กองวิชาการและแผนงาน
6 เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒ [ 2 ก.ค. 2563 ]28 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 15 พ.ค. 2563 ]34 กองคลัง
8 สถิติการจัดเก็บรายได้กองสาธารณสุข [ 22 เม.ย. 2563 ]30 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9 รายรับ-รายจ่ายเดือนมีนาคมประจำปี๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]38 กองคลัง
10 งบการเงินประจำปี 2562 [ 10 มี.ค. 2563 ]50 กองคลัง
11 งานพัสดุกองคลังดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดประจำปี๒๕๖๓ [ 4 ธ.ค. 2562 ]80 กองการศึกษา
12 ประชาสัมพันธ์โครงการ "พ่อดีเด่น" เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]18 กองสวัสดิการสังคม
13 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]21 กองสวัสดิการสังคม
14 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาวอลเล่ย์บอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]15 กองสวัสดิการสังคม
15 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]17 กองสวัสดิการสังคม
16 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]17 กองสวัสดิการสังคม
17 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาบาสเก็ตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]16 กองสวัสดิการสังคม
18 Hacked Debug // www.TurkHacks.com [ 18 พ.ย. 2561 ]317 สำนักปลัดเทศบาล
19 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 9 พ.ย. 2561 ]331 กองสวัสดิการสังคม
20 การแข่งขันกีฬาวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 8 พ.ย. 2561 ]342 กองสวัสดิการสังคม
 
หน้า 1|2