จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลทั้งหมด 285 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ [ 11 ก.พ. 2563 ]21
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 4 ก.พ. 2563 ]19
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 3 ก.พ. 2563 ]21
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภุณฑ์ รถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 1 [ 20 ม.ค. 2563 ]38
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 ชุด [ 15 ม.ค. 2563 ]40
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 13 ม.ค. 2563 ]34
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว [ 13 ม.ค. 2563 ]37
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 13 ม.ค. 2563 ]34
169 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 10 ม.ค. 2563 ]38
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ [ 10 ม.ค. 2563 ]36
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ [ 9 ม.ค. 2563 ]36
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ [ 9 ม.ค. 2563 ]34
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ [ 9 ม.ค. 2563 ]33
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตลับ [ 9 ม.ค. 2563 ]32
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ [ 9 ม.ค. 2563 ]33
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ [ 25 ธ.ค. 2562 ]46
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ [ 19 ธ.ค. 2562 ]48
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]33
179 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 6 ธ.ค. 2562 ]52
180 ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]157
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15