จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลทั้งหมด 285 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม [ 23 มี.ค. 2563 ]34
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง [ 23 มี.ค. 2563 ]43
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร [ 16 มี.ค. 2563 ]39
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 12 มี.ค. 2563 ]44
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข - 1133 สระแก้ว [ 11 มี.ค. 2563 ]30
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 1133 สระแก้ว [ 9 มี.ค. 2563 ]26
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 9 มี.ค. 2563 ]29
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน กจ 1238 สระแก้ว [ 6 มี.ค. 2563 ]29
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 240 แพ็ค [ 4 มี.ค. 2563 ]25
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ [ 4 มี.ค. 2563 ]25
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 2 มี.ค. 2563 ]24
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8421 สระแก้ว [ 27 ก.พ. 2563 ]23
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กจ 2305 สระแก้ว [ 27 ก.พ. 2563 ]25
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ [ 27 ก.พ. 2563 ]22
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ [ 19 ก.พ. 2563 ]25
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจราจร จำนวน 2 รายการ [ 14 ก.พ. 2563 ]24
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ [ 14 ก.พ. 2563 ]24
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-7194 สระแก้ว [ 12 ก.พ. 2563 ]24
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 12 ก.พ. 2563 ]23
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 กล่อง [ 12 ก.พ. 2563 ]24
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15