จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลทั้งหมด 285 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ฟ้าอัมพร) [ 20 เม.ย. 2563 ]24
122 แบบแปลน ต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ฟ้าอัมพร) [ 20 เม.ย. 2563 ]21
123 แบบ บก01 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 20 เม.ย. 2563 ]19
124 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 20 เม.ย. 2563 ]21
125 แบบแปลน โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 20 เม.ย. 2563 ]18
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 17 เม.ย. 2563 ]21
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 16 เม.ย. 2563 ]29
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ [ 16 เม.ย. 2563 ]19
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 14 เม.ย. 2563 ]22
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 14 เม.ย. 2563 ]26
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 14 เม.ย. 2563 ]25
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว [ 14 เม.ย. 2563 ]31
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ [ 10 เม.ย. 2563 ]25
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ [ 9 เม.ย. 2563 ]30
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 8 เม.ย. 2563 ]22
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมประตูกระจก 3 บาน [ 3 เม.ย. 2563 ]24
137 ประกาศประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 1 เม.ย. 2563 ]38
138 ราคากลางงานบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 1 เม.ย. 2563 ]44
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้เหล็กแบบ 2 ด้าน จำนวน 3 ตู้ [ 26 มี.ค. 2563 ]36
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน 2973 สระแก้ว [ 23 มี.ค. 2563 ]32
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15