จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลทั้งหมด 285 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า จำนวน 2 เครื่อง [ 1 มิ.ย. 2563 ]14
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง [ 1 มิ.ย. 2563 ]15
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 28 พ.ค. 2563 ]14
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ [ 28 พ.ค. 2563 ]16
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ [ 27 พ.ค. 2563 ]13
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 26 พ.ค. 2563 ]14
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมประตูกระจก 1 บาน [ 25 พ.ค. 2563 ]17
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะแลขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน กฉ 3961 สระแก้ว [ 21 พ.ค. 2563 ]17
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว [ 20 พ.ค. 2563 ]14
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 449 สระแก้ว [ 18 พ.ค. 2563 ]15
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ [ 18 พ.ค. 2563 ]17
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดใส [ 18 พ.ค. 2563 ]16
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 18 พ.ค. 2563 ]15
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 15 พ.ค. 2563 ]16
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 15 พ.ค. 2563 ]16
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 14 พ.ค. 2563 ]18
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน [ 14 พ.ค. 2563 ]16
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ [ 14 พ.ค. 2563 ]16
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ [ 13 พ.ค. 2563 ]29
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ [ 13 พ.ค. 2563 ]25
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15