จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลทั้งหมด 285 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย [ 24 มิ.ย. 2563 ]11
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กข9731 สระแก้ว [ 24 มิ.ย. 2563 ]11
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเบอร์ 4 ทะเบียน บง8443 สระแก้ว [ 24 มิ.ย. 2563 ]9
64 ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 22 มิ.ย. 2563 ]20
65 เอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 22 มิ.ย. 2563 ]33
66 แบบ บก06 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 16 มิ.ย. 2563 ]17
67 ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 16 มิ.ย. 2563 ]18
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน [ 15 มิ.ย. 2563 ]19
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]17
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]18
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง [ 12 มิ.ย. 2563 ]20
72 ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 11 มิ.ย. 2563 ]20
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 11 มิ.ย. 2563 ]15
74 แบบ บก01 โครงการพัฒนาอาคารและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]18
75 แบบสรุปราคากลาง โครงการพัฒนาอาคารและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]17
76 แบบแปลน โครงการพัฒนาอาคารและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]20
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ [ 2 มิ.ย. 2563 ]20
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งถังดับเพลิงภายในชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จำนวน 2 รายการ [ 2 มิ.ย. 2563 ]22
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]21
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]21
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15