จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลทั้งหมด 285 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ [ 9 ก.ค. 2563 ]9
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ [ 9 ก.ค. 2563 ]9
43 แบบ บก01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน กม.2 ฝั่งซ้าย (ซอยข้างบ้านนางจง) [ 8 ก.ค. 2563 ]20
44 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน กม.2 ฝั่งซ้าย (ซอยข้างบ้านนางจง) [ 8 ก.ค. 2563 ]18
45 แบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน กม.2 ฝั่งซ้าย (ซอยข้างบ้านนางจง) [ 8 ก.ค. 2563 ]21
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 1 ก.ค. 2563 ]8
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ [ 1 ก.ค. 2563 ]12
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ [ 1 ก.ค. 2563 ]10
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 30 มิ.ย. 2563 ]17
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ [ 30 มิ.ย. 2563 ]8
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ [ 30 มิ.ย. 2563 ]8
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ [ 26 มิ.ย. 2563 ]8
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ 26 มิ.ย. 2563 ]9
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิ๊งค์เจ็ท [ 26 มิ.ย. 2563 ]8
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน [ 26 มิ.ย. 2563 ]13
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 420-51-0095 [ 26 มิ.ย. 2563 ]8
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 100 ใบ [ 26 มิ.ย. 2563 ]8
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กตพ226 สระแก้ว [ 25 มิ.ย. 2563 ]8
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว [ 25 มิ.ย. 2563 ]8
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ๋อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 2 ทะเบียน 80-6480 สระแก้ว [ 25 มิ.ย. 2563 ]8
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15