จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลทั้งหมด 285 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน 21 รายการ [ 21 ก.ค. 2563 ]10
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ทั้ง 8 จุด จำนวน 26 ตัว [ 21 ก.ค. 2563 ]10
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างตาข่ายกันนกพิราบ ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 2 [ 21 ก.ค. 2563 ]10
24 แบบ บก06 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบตลาด [ 17 ก.ค. 2563 ]18
25 ขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบตลาด [ 17 ก.ค. 2563 ]14
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง [ 17 ก.ค. 2563 ]8
27 แบบ บก01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอย 1 ชุมชน กม.2 ฝั่งขวา [ 16 ก.ค. 2563 ]14
28 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอย 1 ชุมชน กม.2 ฝั่งขวา [ 16 ก.ค. 2563 ]15
29 แบบแปลน โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอย 1 ชุมชน กม.2 ฝั่งขวา [ 16 ก.ค. 2563 ]16
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในชุมชน กม.2 ฝั่งซ้าย (ซอยข้างบ้านนางจง) [ 16 ก.ค. 2563 ]8
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ [ 16 ก.ค. 2563 ]8
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ [ 16 ก.ค. 2563 ]9
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ [ 16 ก.ค. 2563 ]9
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตาข่ายเชือก จำนวน 1 รายการ [ 16 ก.ค. 2563 ]8
35 แบบ บก01 โครงการก่อสร้างแผงตาข่ายกันนกพิราบ ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 2 [ 15 ก.ค. 2563 ]15
36 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างแผงตาข่ายกันนกพิราบ ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 2 [ 15 ก.ค. 2563 ]13
37 แบบแปลน โครงการก่อสร้างแผงตาข่ายกันนกพิราบ ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 2 [ 15 ก.ค. 2563 ]15
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ [ 9 ก.ค. 2563 ]8
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ [ 9 ก.ค. 2563 ]8
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ [ 9 ก.ค. 2563 ]8
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15