จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลทั้งหมด 285 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 พ.ย. 2562 ]46
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ [ 18 พ.ย. 2562 ]47
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทาสีงานจราจร [ 18 พ.ย. 2562 ]48
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบสั่งซื้อน้ำมัน จำนวน 400 เล่ม [ 18 พ.ย. 2562 ]44
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8541 สระแก้ว [ 15 พ.ย. 2562 ]44
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว [ 15 พ.ย. 2562 ]43
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 15 พ.ย. 2562 ]42
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 15 พ.ย. 2562 ]38
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ [ 14 พ.ย. 2562 ]40
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มกระดูกงู [ 6 พ.ย. 2562 ]42
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ [ 6 พ.ย. 2562 ]42
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ [ 5 พ.ย. 2562 ]42
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]42
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]48
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปูพื้นยางสนามเด็กเล่นนักเรียนอนุบาล รร.เทศบาลชนะชัยศรี [ 31 ก.ค. 2562 ]77
196 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 27 มิ.ย. 2562 ]13
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 12 มิ.ย. 2562 ]85
198 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 24 พ.ค. 2562 ]100
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 24 พ.ค. 2562 ]93
200 แบบ บก 01 โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 17 พ.ค. 2562 ]18
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15