วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานวันแม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่มสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำข้าวต้มและปิ่นโตถวายพระภิกษุสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างทำข้าวกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก พร้อมฝาเปิดปิดแบบติดบานพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 3 ทะเบียน 81-0893 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง