วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 81-0867 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงสนามฟุตซอลภายในสวนกาญจนาภิเษก ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถแม็คโคร ทะเบียน ตค ๖๖๒๒ สระแก้ว จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง