วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2561
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถซ่อมกระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อรายงานขอซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อผ้าใบเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปูกระเบื้องพื้นคอนกรีตด้านหน้าหลังอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่,ไดสตาร์ท มาใส่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงสวนกาญจนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 2 ทะเบียน 80-6480 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง