วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2561
ซื้อน้ำดื่มขวดใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)
19  พ.ย. 2561
เช่าเต็นท์และเก้าอี้ใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้แสงสว่างในโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำข้าวต้มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำดอกไม้สดเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5 ธันวา วันพ่่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง