วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน บน 3231 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเบอร์ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาเปตอง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง