วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2561
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะจีน เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างทำอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อธงราวพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าอาคารเรียนอนุบาล (หลังอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
จ้างโครงการสร้างเสริมจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อสร้างเสริมจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง