วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าด้านอาหาร ปี 2562 จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างทำอาหารโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าด้านอาหาร ปี 2562 จำนวน 200 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมประตูรั้วเหล็กภายในสวนกาญจนาภิเษก ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะจีน และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำข้าวต้มถวายพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่มาร่วมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง