วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ชุมชนฟ้าอัมพร) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านกิโลสอง) ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 124,025.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีและโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ภาคเรียนที่2/2563 จำนวน 1,009,483.80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อของขวัญสำหรับในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องรับขยายเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลพิมพิ์อิงค์เจ็ท ในโครงการวันขึ้นปีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8544 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน น 1017 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง