วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถแม็คโคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานวันแม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่มสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำข้าวต้มและปิ่นโตถวายพระภิกษุสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง