วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำข้าวต้มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำดอกไม้สดเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5 ธันวา วันพ่่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุตกแต่งเวทีและวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
โล่รางวัลใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562
6  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล(ฉากเวที) จำนวน ๒ แผ่น ขนาด ๒.๔๐ X ๔.๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
จ้างเหมาต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี 2561-2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง